För den som ska renovera ett hus finns det goda möjligheter att anpassa renoveringen för att den blir så klimatsmart som möjligt. En energideklaration för byggnaden indikerar energiförbrukning och vilka förbättringsmöjligheter som finns med en renovering. Det gäller både vid invändig som utvändig renovering, och innefattar såväl genomförande som slutresultat. Nedan tipsar vi om allt från effektiva elförbrukningsmetoder till miljöcertifieringar, samt vad du bör tänka på vid installation av värmepump och kamin.

Spara på energin

Det finns en hel del knep för att få ner energiförbrukningen i en bostad, men faktum är att även den energi som går åt under själva renoveringen går att spara in på. Det gäller allt från transporter till bruk av maskiner och dylikt, där planering och logistik är A och O för att kunna arbeta så energisnålt som möjligt.

Och ja, vi är inne på detaljer som många kanske inte tänker på, eller som många kanske inte tror spelar så stor roll. Tittar man på insatserna ur ett helhetsperspektiv är det just de små detaljerna som kan vara avgörande för hur väl man lyckas med sin klimatsmarta renovering.

Tips för att dra ner på elförbrukningen under arbetet

– Samordna så många transporter som möjligt
– Anlita endast behöriga och erfarna hantverkare
– Anlita entreprenörer som tar hänsyn till miljö och hälsa
– Kompromissa aldrig med sådant som rör ventilation och VA
– Använd miljöcertifierade material så långt det är möjligt
– Stäng av alla maskiner och apparater som inte används

Olika typer av miljöcertifieringar

Det finns mängder med miljöcertifierade produkter på marknaden idag, och för att lättare veta vad de står för har vi satt ihop en liten miniguide här nedan.

De tre mest använda miljö- certifieringssystemen i Sverige är:

Miljöbyggnad: Ett svenskt miljöcertifieringssystem som används av tredje part för att granska miljöarbetet samt byggnadens miljöprestanda.

BREEAM: Ett europeiskt verktyg som används för att jämföra miljöprestandan i en byggnad enligt internationella mått, då man bl. a tittar på hälsa och välmående, energi, transport, material och föroreningar.

LEED: Ett amerikanskt verktyg som används för att jämföra miljöprestandan enligt internationella mått, fast då främst i kommersiella fastigheter. Med verktyget bedöms aspekter som transport, hållbarhet, energi- och vattenförbrukning samt inomhusmiljö.

Även Green Building är en certifiering som syftar till att effektivisera energianvändningen, både i kommersiella lokaler och bostäder. Certifieringen får användas i de fall då det går att påvisa en energiförbrukning som är minst 25 % lägre än standardnormen inom byggbranschen.

Fler viktiga aspekter att ta hänsyn till

Att dra ner inomhustemperaturen, sätta in vattenbesparande kranar och duschmunstycken samt investera i bra ventilation och isolering är andra viktiga aspekter att ta hänsyn till i samband med en renovering.

Det är aldrig fel att se över sina uppvärmningsmetoder och kanske investera i en värmepump och/eller en kamin. Detsamma gäller vattenförbrukningen då varmvatten, tillsammans med ventilationsluft, inte sällan står för omkring hälften av uppvärmingskostnaderna. I det fallet kan ett vattenbesparande duschmunstycke i det närmaste halvera varmvattenanvändningen. Sänker du dessutom termostaten någon grad kan du sänka kostnaden med ytterligare ett par procent.

Även el-prylar, som generellt styrs med hjälp av en timer-funktion, kan bli stora energislukare om de inte hanteras med omsorg och eftertanke. För den som vill tänka klimatsmart är det extra viktigt att välja prylar som går att reglera och tidsanpassa via mobilen, surfplatta eller datorn. Det är också viktigt att stänga av dem när de inte används, då de även drar ström i ett så kallat stand-by-läge.

Renovera med tanke på svinn

Friskluft är bra och friskluft ska vi ha, men det är viktigt att den friska luften går att återanvända så att den inte bara försvinner ut i tomma intet.

Vid såväl inomhus- som utomhusrenovering bör du se över både tak, vinds- och källarutrymmen och täta dessa för att minska risken för värmesvinn. Något som inte minst är viktigt på en vind då en stor del av värmen i ett hus försvinner genom taket och vinden. Därmed bör tilläggsisolering av vind (och eventuellt källare) vara en prioritet för att få ett så kostnadseffektivt och hållbart resultat som möjligt.

För den som gärna vill installera en kamin finns det en del regler att ta hänsyn till, vilka, beronde på kommun, brukar omfatta en bygglovsansökan alternativt en bygganmälan.

När alla formaliteter är avklarade behöver man hitta en installatör som kan arrangera en så bra skorstenslösning som möjligt, vilket inte är så lätt som man kanske kan tro. Här kan både en husritning och en ritning av aktuell planlösning komma väl till pass.

Inför en installation är det också viktigt att tänka på avståndet mellan kaminens, tillika skorstenens, placering i förhållande till placeringen av brännbart material (det som brukar benämnas säkerhetsavstånd). Med tanke på detta bör installationen ske med hjälp av en erfaren installatör som besitter de kunskaper som krävs.

Val av värmesystem

Innan du väljer uppvärmingssystem bör du dessutom fundera vilket system (eller metod) som fungerar bäst sett till de geografiska förutsättningar som föreligger. För någon fungerar det utmärkt med direktverkande el, medan det för någon annan är bättre att installera bergvärme eller någon form av luftluftvärmepump.

Obs! Värt att notera är att en värmepump kräver vattenburen värme via antingen radiatorer eller golvvärmeslingor.

När vi ändå är inne på ämnet värmepump bör även uppvärming med hjälp av värmeväxlare nämnas. Det är en metod som hjälper till att bibehålla värmen vid ventilation, men som även kan nyttjas för så kallad passiv nedkylning. En värmepump tar kall luft (exempelvis utifrån eller från grundvattnet) och omvandlar denna till varm luft. Den uppvärmda luften återanvänds sedan för att värma upp luften inomhus.

Sammanfattning

För att sammanfatta det hela har vi valt ut de fem viktigaste punkterna som du bör ha koll på när du vill renovera klimatsmart:

1. Tänk på helheten

2. Läs på om olika miljöcertifieringar

3. Anlita enbart certifierade hantverkare

4. Investera i långsiktiga, hållbara lösningar

5. Glöm inte bort att även små detaljer gör skillnad

Energideklaration indikerar klimatsmart renovering