Från och med årsskiftet 2008/2009 ska alla flerbostadshus ha en energideklaration. Deklarationen ska innehålla uppgifter om husets energianvändning och inomhusmiljö. Deklarationen ska också ge förslag på effektiviseringsåtgärder. Det är en certifierad oberoende expert som utför deklarationen och den är giltig i tio år. Mer information finner du på Boverkets webbplats

Nyckeln är ett verktyg för fastighetsägare för att lämna uppgifter som rör energideklarationer och rapportera in statistik. Med eNyckeln kan du också på ett enkelt sätt jämföra din byggnads energianvändning med andra liknande byggnader avseende exempelvis användning av kall- och varmvatten, el till fastighetsdrift, använd energi för kyla eller uppvärmning med mera. Besök www.enyckeln.se