Här följer några faktorer som bör vägas in i beslutsunderlaget.

Vilket underhållsbehov har byggnaden?

Energieffektiviseringen bör integreras i byggnadens underhållsplan, så att rätt sak görs på rätt plats vid rätt tillfälle. När det gäller åtgärder som måste genomföras av andra skäl är valet av en energieffektiv lösning mycket lätt att motivera. Om man väljer att inte energieffektivisera idag kan det bli mycket dyrt att göra det i framtiden. Framför allt gäller detta åtgärder som hänger ihop med klimatskalet och stambyte.

Kommer huset att evakueras under renoveringen?

I så fall bör man överväga att göra samtliga åtgärder som underlättas av att huset är tomt vid ett och samma tillfälle, till exempel stambyten, badrumsrenoveringar och indragning av FTX-ventilation. Missar man att göra en åtgärd vid detta tillfälle kan det ta lång tid innan man får nästa chans.

Kan man planera framtida åtgärder redan nu?

Om cirkulationspumpen går sönder veckan före jul är risken stor att den byts ut mot en likadan eller större modell. När paniken infinner sig har man sällan tid att överväga att välja en energieffektivare modell som är lagom stor för sitt användningsområde. Genom att mäta och analysera behovet i förväg är det lättare att fatta energismarta beslut när situationen uppkommer.

Finns det nya, bra produkter på marknaden?

Teknikutvecklingen går ständigt framåt och varje år kommer nya, energieffektivare lösningar som inte fanns för ett par år sedan. Kanske kan man använda prefabricerade element för att minska arbetskostnaderna eller isolera med betydligt bättre material än den traditionella mineralullen.

Vad kostar det att inte energieffektivisera?

Att inte göra energibesparande åtgärder är förenat med både kostnader och risker. Oavsett vilka energiformer som används för att värma och driva huset idag kan man med säkerhet säga att all energi kommer att vara dyrare i framtiden. Den billigaste energi som finns är den som aldrig används – det är dessutom den enda energiformen som inte har någon miljöpåverkan!

Kom ihåg inomhusmiljön!

En renovering påverkar alltid balansen i huset och om den utförs felaktigt kan den leda till problem med fukt, mögel, drag eller buller. Samtidigt har många energieffektiviserande åtgärder en positiv inverkan på inomhusmiljön genom att lägenheterna blir både varmare, mindre dragiga och tystare.