Hur mycket energi det går att spara vid en renovering beror på byggnadens skick, men också på hur mycket man satsar på energibesparande åtgärder. Här har vi gjort beräkningar på ett fiktivt hus och i tre nivåer:

Mini

Renovering där fokus ligger på att rusta upp grunden, ytterväggarna och taket, samt installationerna och lägenheternas ytskikt, så att byggnaden inte förfaller. Användningen av fastighetsel minskar genom åtgärderna med 50 procent. Detta uppnås genom att pumpar och fläktar byts till effektivare utrustning, kondenserande torktumlare installeras i tvättstugan och byggnadens allmänbelysning effektiviseras. Här har en genomsnittlig besparing för hela byggnaden antagits och den används i beräkningarna. Kan spara ca 10 till 15 procent.*

Mellan

Renovering kompletterat med optimeringsmetoder passande för den aktuella byggnaden och dess installationer. Renoveringen ”mini” kompletterat med metoder som ger en relativt god energieffektivisering och lönsamhet. Bland annat tilläggsisolering av tak och installation avFTX -ventilation. Kan spara cirka 30 till 40 procent.*

Stor

I den stora renoveringen genomförs förutom åtgärderna i mini och mellan genomgående de metoder som ger störst energibesparing. Nya fönster i hela huset med tilläggsisolering av väggar på västfasaden och gavlar och individuell mätning av tappvarmvatten. Kan spara mellan 50 och 60 procent.*

*Siffrorna bygger på beräkningar.