Renovering och energieffektivisering kan samverka. För bästa energimässiga effekt behöver åtgärderna göras i rätt ordning. Fundera på kostnaderna för att inte energieffektivisera. Att välja att inte renovera energismart idag kan medföra höga merkostnader för drift och underhåll i framtiden.