Gemensamma tvättstugor kan utgöra en relativt stor del av byggnadens energianvändning. Gamla fastighetsmaskiner är ofta onödigt stora och drar mycket vatten och el. Idag kan du storleksanpassa fastighetsmaskinerna på ett helt annat sätt.

Möjliga åtgärder:

Nya tvättmaskiner

En tvättmaskin ska vara energieffektiv, tvätta rent, skölja bra, centrifugera väl, vara lätt att använda och inte bullra. Energianvändningen för en 60ºC tvätt bör inte överstiga 0,20 kWh/kg per tvätt. Det är viktigt att tvättmaskinen centrifugerar bra, för att torkning i torktumlare, torkskåp eller torkrum ska bli så energieffektiv som möjligt. Högre varvtal ger oftast torrare tvätt, men trummans storlek och utformning är också av stor betydelse för hur mycket vatten det blir kvar i kläderna.

Ny torkutrustning

I torkrum kan avfuktare energieffektivisera torkningen jämfört med torkning med värme, även om det tar lite längre tid att få tvätten torr. Torktumlaren drar upp till tre gånger så mycket el som en tvättmaskin. Elektronisk fuktavkänning gör att tumlaren stannar automatiskt när tvätten är torr.