En byggnad som är 40–50 år gammal och som inte har genomgått någon större renovering har i stort sett alltid ett behov av åtgärder. Du som fastighetsägare kommer troligen att genomföra åtgärder oavsett, om de leder till energi besparingar eller ej, för att kunna hyra ut lägenheterna i ytterligare 40–50 år. Genom att väga in möjligheterna att minska energibehovet kan åtgärderna visa sig vara lönsamma mycket snabbt. Möjlighet till energibesparingar finns även i byggnader där åtgärder redan genomförts.