Ett så kallat plusenergihus ger mer energi än vad det använder, sett över hela året. Tekniken är inte ny, den finns i bland annat Tyskland sedan flera år tillbaka. Sveriges allra första plusenergihus, en privatägd villa, stod klar och inflyttad hösten 2009, och gav redan från början mycket goda resultat.

På sommaren kan ett plusenergihus med solceller leverera el till elnätet. På vintern köper man tillbaka en del av vad man har producerat. Energianvändningen för uppvärmning hålls nere genom att byggnaden är mycket välisolerad och lufttät. Man återvinner energi ur ventilationsluften och avloppsvattnet och producerar egen sol- eller vindenergi för att täcka det egna elbehovet. Det är också viktigt att elanvändningen hålls nere genom val av energisnål teknik.

Vem bygger om det första flerfamiljshuset i Sverige till plusenergihus?