Energieffektiva fönster minskar drag och kallras. Det innebär att inomhustemperaturen kan sänkas med bibehållen kvalitet. Störst besparing ger ett nytt fönster med lågt U-värde, men gamla fönster kan även renoveras. Energimärkning för fönster finns.

Före åtgärder :

De usprungliga fönstren är vanligtvis 2-glasfönster med ett U-värde på 2,6 W/m2K. Klimatskalet är ofta inte lufttätt runt fönster.

Möjliga åtgärder :

Byte av fönster i dåligt skick

Att välja ett fönster med bättre U-värde kan vara en lönsam investering. Energimärkningen av fönster för klass A anger ett U-värde på bättre än 0,9.

Renovera fönster för att förbättra det ur energisynpunkt.

1. Byte av inre glas mot energiglas (lågemissionsglas). Kan ge U-värde på ca 1,8.

2. Byte av inre glas mot en isolerruta (termoglas). Kan ge U-värde ner till 1,3.

3. Montering av en tredje glasruta (lågemissionsglas). Kan ge U-värde ner till 1,4.