Klimatskalet är ofta inte lufttätt vid golvet. Hus med källare har i många fall dåligt isolerade källarväggar.

Möjliga åtgärder:

Utvändig tilläggsisolering av källarväggar

  • Bra åtgärd om byggnaden är i behov av dränering.
  • Kan ge god energibesparing.

Invändig isolering av källarväggar