Miljonprogrammet – en unik satsning

År 1965 beslutade riksdagen att bygga en miljon lägenheter på tio år. En enorm satsning som förbättrade boendet för många människor.Satsningen var ekonomiskt möjlig tack vare 1959 års pensionsreform, genom vilken man byggt upp kapital i AP-fonderna som nu kunde investeras i fastighetsbyggande. Den höga produktionstakten krävde en radikal rationalisering och industrialisering av byggandet.De nya förorterna som växte fram präglas av 60-talets stadsbyggnadsideal. Husen skulle ligga fritt, ljust och med närhet till rekreationsområden. Till en början var dessa ljusa och välplanerade lägenheter väldigt populära. Att flytta hit från nedgångna och omoderna lägenheter innebar en rejäl standardhöjning. Idag står vi inför en stor utmaning att rusta upp och energieffektivisera husen. Att renovera miljonprogramsområdena kan också öka statusen i dessa områden. De flesta husen byggdes före oljekrisen då energin var billig och utan dagens krav på isolering. Därför är det viktigt att renovera energismart. Det är nu vi har chansen.