Många energieffektiva åtgärder har en positiv inverkan på inomhusmiljön exempelvis genom mindre drag. En renovering kan ofta förbättra inomhusmiljön i huset. Utförs den felaktigt så kan den leda till problem med exempelvis fukt, mögel, drag eller buller.

Planera renoveringar och energieffektiviserande åtgärder så att de samverkar och för att förbättra ventilationen och minska bullret. Åtgärda fuktskador och projektera tilläggsisolering och ventilationssystemen med hänsyn till byggnadens förutsättningar så nya fuktskador inte uppkommer.

Renovera bullersmart

I flerbostadshus störs var fjärde boende av buller, vilket gör även det till en viktig fråga vid renovering. I Sverige är buller den miljöstörning som berör flest människor. När det gäller ljudisolering av bostäder finns det många åtgärder som är enkla att göra när man väljer tekniklösning men är svåra och kostsamma att göra senare. Ett exempel på detta är isolering av stom- och stegljud. Ett annat exempel är val av ventilationslösning som kan ge god luftkvalitet utan att ge sus och ylande från ventilationsdonen i lägenheten.

Läs mer om buller och bullerskydd på Boverkets webbplats.

Ta bort farliga ämnen

Det är också viktigt att göra en inventering av farliga ämnen i byggnaden och passa på att sanera i samband med renoveringen.