En nödvändig satsning

Behovet av renovering av miljonprogrammet är stort för att kunna hyra ut eller sälja lägenheter framöver. Installationer behöver bytas, våtrum renoveras, fasader och fönster repareras eller bytas, trapphus och interiörer kan behöva fräschas upp.Med dagens tekniklösningar kan inneklimatet bli bättre, boendekomforten förbättras och energianvändningen minska. Förbättringar kan uppnås genom att åtgärda otäta väggar, köldbryggor och äldre fönster som släpper igenom kyla. Varje fastighet har sina speciella förutsättningar, men i många av byggnaderna är det möjligt att kraftigt minska energianvändningen.