Minskad energianvändning med bra ventilation

Vid renovering är det viktigt att ventilationen blir bra så att den ger ett tillräckligt flöde av luft till och från byggnaden. På så vis undviker man luftföroreningar inne i lägenheten och minimerar risken för fuktproblem.

För att säkerställa ett bra inomhusklimat ska fastighetsägare se till att obligatorisk ventilationskontroll av byggnadens ventilation utförs med jämna mellanrum av behörig funktionskontrollant.

Före åtgärder

Under perioden 1965-1975 byggdes både självdragshus och system med frånluftsventilation. De ursprungliga fläktarna är oftast ineffektiva och drar onödigt mycket el.

Möjliga åtgärder

Ombyggnad till FTX-system*
• med värmeväxlare och nya kanaler i fastigheten
• med separata imkanaler från spisfläktar
• Behovet av köpt värme kan minska med 40–45 kWh/m2 Atemp, men samtidigt ökar elanvändningen med 0–5 kWh/m2 Atemp. (Atemp betecknar den invändiga area som värms till mer än 10 °C.)

Uppskattat: 60–80 %minskning av ventilationsförluster.

Förbättrad ventilation
• med effektiv fläkt
• med bättre tilluftsventiler
• genom att injustera och rengöra ventilationssystemet

Uppskattat: 5–10 % minskning av ventilationsförluster.

Ombyggnad till frånluftsvärmepump
• med frånluftsvärmepump kan behovet att köpt värme minska med 50–60 kWh/m2 Atemp, men samtidigt ökar elanvändningen med 10–15 kWh/m2 Atemp. (Atemp betecknar den invändiga area som värms till mer än 10 °C.)

Uppskattat: 60–80 % minskning av ventilationsförluster.