Det är viktigt att se över möjligheterna till energieffektivisering av byggnadens ytterhölje, det vill säga väggar, golv, tak och fönster. Klimatskalet är ofta inte lufttätt runt fönster och det finns stor potential till energieffektivisering vid renovering av ytterväggarna och yttertak.