Resurseffektiva engreppsblandare, som den i det här köket, går automatiskt till ett ”energisparläge”. De spar både energi och vatten. Byter du på tre ställen, kök, handfat och dusch, kan den årliga besparingen bli upp till 1000 kWh och minska koldioxidutsläppen med upp till 1000 kg.

Om du inte byter kran kan du sätta på en så kallad perlator. Den blandar in luft redan vid låga flöden och därmed ökar vattenhastigheten och vattenstrålens sköljande egenskaper samtidigt som flödet minskar. Eftersom två tredjedelar av vattenanvändningen är varmvatten sparas samtidigt energi.