Alla hushållsapparater som använder el och som säljs till konsumenter ska vara energimärkta. Hur energismart en modell är visas på en skala från A till G (där A är bäst) och med pilar från grönt till rött. Kylar och frysar har även märkningen A+ och A++.  Från år 2011 kommer en ny märkning där även A+++ finns med.

Andra viktiga egenskaper som volym, funktion och hur bra maskinerna tvättar och torkar visas också på energimärkningsetiketten.