Minskad energianvändning med effektivt uppvärmningssystem ca 10-20 procent av byggandens energianvändning

Moderna och rätt inställda styr- och övervakningssystem styr uppvärmning, ventilation och belysning så att de enbart används när de behövs. Det ger bättre komfort och sparar både el- och värmeenergi.

Före åtgärder :

Det vanligaste värmesystemet är vattenburen värme, antingen via panncentral eller fjärrvärme.

  • Ofta fungerar styr- och reglersystem dåligt, det gäller även varmvatten och vvc-ledningar.
  • Lägenheterna är ofta olika varma. För att få en acceptabel rumstemperatur i den kallaste lägenheten höjs ofta värmen (framledningstemperaturen), vilket ger högre energianvändning.
  • Ledningarna för värme är ofta dåligt isolerade.

Möjliga åtgärder :

Reglering av radiatorer

En bra radiatorventil är en förutsättning för att injustera värmesystemet. Termostaten minskar onödig uppvärmning av rummet.

Driftoptimering

Riktigt inställda system i byggnaden ger lägre energianvändning och bättre komfort för de boende. Kontinuerligt arbete med energiuppföljning är avgörande.

Åtgärder på värmesystemet

• Injustering av värmesystemet minskar övertemperaturer.

Ska göras efter andra åtgärder för att få rätt effekt.

• Moderna och rätt inställda styr- och övervakningssystem styr uppvärmning och belysning så att de enbart används

när de behövs. Kan spara både el- och värmeenergi.

Byte av pumpar

Välj energieffektiva pumpar vid nyinvestering. En cirkulationspump med energiklass A kan spara 80 % av pumpenergin.

Isolera rör

Minska värmeförlusterna på vägen fram till radiatorn.