Genom att byta till ett snålspolande duschmunstycke kan energikostnaden för varmvatten nästan halveras. Andra åtgärder kan vara resurseffektiva engreppsblandare och snålspolande toaletter.