Väggar

Vid renovering av ytterväggarna finns det stora potentialer till energieffektivisering. Miljonprogrammens byggnader har ungefär 10 cm isolering, jämfört med dagens standard på cirka 20 cm. Förutom tjockleken på isolering är det viktigt att åtgärda köldbryggorna och täta ytterväggarna. Tätning förutsätter god ventilation.

Att tänka på:

Undersök och dokumentera väggen; Finns det fuktskador och andra skador? Är väggen i tillräckligt bra skick för att renovera eller är det enklare att riva väggpartier och återuppbygga dem? Vilken teknisk lösning fungerar på den befintliga väggen? Kan åtgärden göras med bebodda lägenheter, eller behöver det ordnas ersättningslägenheter?
Utforma den nya väggkonstruktionen med hänsyn till byggnadens förutsättning och använd resultatet från undersökningen som underlag till väggens utformning. Att isolera väggen på utsidan ger flera fördelar. Vid invändig tilläggsisolering av yttervägg ökar risken för fuktskador större.

Balkonger

Balkongen är en stor köldbrygga. En möjlig åtgärd är fribärande utanpåliggande balkong, en annan att glasa in balkongen.