Miljonprogrammet var en satsning i svensk infrastruktur under 60-talet som innebar att lösa den dåvarande bostadsbristen. Massvis med nya bostadsområden byggdes och idag har dessa byggnader och installationer åldrats och behöver därför renoveras eller bytas ut helt. En uppskattning är att 650 000 lägenheter inte har renoverats och detta resulterar i skador och problem i ventilationssystem, fönster, fasader, köldbryggor vid balkonger och loftgångar. Konsekvensen av detta blir stora energiförluster, för att minimera energislöseriet är energismart renovering en vital och gynnsam satsning.

Att energieffektivisera när du renoverar är smart

Att renovera hus som är över 40 år kan vara en stor investering. Men om du samtidigt genomför energieffektiviserande åtgärder kan de löna sig. För den billigaste energin är ofta den som inte används, och det är också den enda som inte har någon miljöpåverkan. Därför är nyttan med att energieffektivisera vid renoveringar mycket stor.

Lönsam renovering – flera vinster

Byggnader står för 30 procent av energianvändningen. Att renovera en byggnad energieffektivt som ändå är i behov av upprustning är en möjlighet till lönsam investering som dessutom kan höja marknadsvärdet. Varje ombyggnad och renovering har också betydelse för att nå de nationella energimålen för att halvera energianvändningen. Att renovera energieffektivt sparar vår miljö och framtida kostnader, och ger förutsättningar för ett bra boende. Här hittar de som sitter i bostadsrättsstyrelse eller är fastighetsägare tips på åtgärder för att renovera energismart.